• bulle 1
 • bulle 1
 • bulle 1

Samen houden we de ruimte rond de bollen netjes !

Nieuwsgierig?
Wilt u meer weten over uw bol?

Ik ben nieuwsgierig!

Aarzel geen seconde, maak een verschil en kom in actie!

Actieeeeee!
Ga verder met uw bezoek

Waarvoor dienen bollen?

Om dingen te sorteren natuurlijk! En om een circulaire dynamiek te creëren rond onze afgedankte spullen! Bollen zijn immers de beste manier om uw glas en uw kledingdonaties in te zamelen, ze te recycleren en te hergebruiken.

De basics voor elke goede sorteerder

Enkele richtlijnen om glas optimaal te sorteren

 • Maak glazen flessen, flacons en bokalen volledig leeg.
 • Haal de deksels en doppen eraf.
 • Scheid wit glas van gekleurd glas : gooi doorzichtig wit glas in de witte glasbol en doorzichtig gekleurd glas in de gekleurde glasbol. Makkelijk, toch?
 • Laat geen zakken en kartonnen dozen achter in de buurt van de glasbol.
 • Gebruik de glasbol tussen 7u en 22u om de rust van de buurtbewoners te respecteren.
De basics voor elke goede sorteerder

Enkele richtlijnen voor uw kledingdonaties

 • Schenk enkel kledij die schoon, droog en in goede staat is.
 • Houd schoenen samen door hun nestels samen te knopen.
 • Doe kledingstukken in een zak van maximaal 60 L.
 • Sluit de zak goed af zodat de inhoud niet vuil kan worden.

Waarom moeten we de bollen respecteren ?

Bekijk onze FAQ om een sorteerexpert te worden of gewoon om een antwoord te vinden op een specifieke vraag.

Glasbollen

 • Hoe kan ik sluikstorten rond mijn bol melden?

  Download de app Fix my Street of contacteer Net Brussel op 0800 981 81 of via https://www.arp-gan.be/nl/een-probleem.html.

 • Wat is een circulaire economie?

  Volgens de Europese Commissie is een circulaire economie een economie waar “producten en materialen hun waarde zolang mogelijk behouden. Afval en het gebruik van grondstoffen worden tot een minimum beperkt. Wanneer een product het einde van zijn levenscyclus heeft bereikt, worden de materialen waaruit het bestaat in de economische cyclus gehouden zodat het steeds opnieuw kan gebruikt worden en meerwaarde kan creëren.”

 • Waar vind ik de locaties van de dichtstbijzijnde glasbollen?

  Om de locaties van de dichtstbijzijnde glasbollen te vinden, contacteer Net Brussel op 0800 981 81 of bezoek de website: Locatie / Net Brussel (arp-gan.be).

 • Kan ik om het even wanneer naar mijn glasbol gaan?

  Nee, om de rust van de buurtbewoners niet te verstoren, kunt u uw glas in de bollen doen tussen 7u en 22u.

 • Waarom is het belangrijk om glas goed te sorteren?

  Hoe beter we sorteren, hoe efficiënter de recyclage zal verlopen en hoe hoger de kwaliteit van de gerecycleerde materialen. Dat geldt zeker ook voor glas. Daarom is het belangrijk om in de glasbollen gekleurd glas strikt te scheiden van niet-gekleurd glas.

 • Wat moet ik doen als mijn bol vol is?

  De inzameling en het onderhoud van de glasbollen is een regionale bevoegdheid. Bij een overvolle bol neemt u best contact op met Net Brussel. Download de app Fix my Street of contacteer Net Brussel op 0800 981 81 of via https://www.arp-gan.be/nl/een-probleem.html

  Laat uw glas niet achter aan de voet van de glasbollen, zelfs als ze vol zijn (op het gebied van het Brusselse Gewest vindt u meer dan 560 locaties van glasbollen). Om de locaties van de dichtstbijzijnde glasbollen te vinden, contacteer Net Brussel op 0800 981 81 of bezoek de website: Locatie / Net Brussel (arp-gan.be).

 • Waarom worden alleen glazen flessen, bokalen en flacons ingezameld en andere types glas niet?

  Andere types glas zoals hittebestendig glas (zoals ovenschotels), melkwit glas, kristal en vlak glas van ruiten en spiegels hebben een andere chemische samenstelling, waardoor ze pas smelten bij een hogere temperatuur. Daarom mogen ze niet gemengd worden met het glas van flessen, bokalen en flacons.

 • Waarom mogen spaarlampen en tl-lampen niet in mijn glasbol?

  Spaarlampen en tl-lampen bevatten chemische stoffen die een gevaar kunnen vormen tijdens de verwerking. Sorteer ze daarom altijd bij het klein huishoudelijk chemisch afval.

  Voor klein huishoudelijk chemisch afval kunt u terecht in de Recypark (containerpark) of bij de Proxy Chimik-punten. Meer info op https://www.arp-gan.be/nl/Proxy_Chimik.html
  U kunt ook terecht in een winkel die meedoet aan dit soort inzameling. Meer info op https://www.recupel.be/nl/vind-een-inzamelpunt/
   
 • Waarom mogen andere materialen zoals porselein en keramiek niet in mijn glasbol?

  De smelttemperatuur van materialen zoals porselein, keramiek, aardewerk en hittebestendig terracotta ligt hoger dan de smelttemperatuur van glas. Daardoor kunnen niet-gesmolten stukjes in de gerecycleerde flessen terechtkomen, waardoor ze hun stevigheid verliezen en gemakkelijker breken.

 • Wat met deksels en doppen?

  Die zijn niet welkom in de glasbol. Gewoon omdat ze vaak niet van glas zijn en dus het recyclageproces kunnen verstoren. Etiketten daarentegen verdwijnen vanzelf tijdens de recyclage. Wat deksels en doppen betreft: metalen exemplaren doet u in de blauwe PMD-zak of bak. Plastic doppen horen eveneens thuis in de blauwe PMD-zak of bak. Doppen van kurk kunt u kwijt in onze Recypark of bij de Proxy Chimik-punten. Meer info op https://www.arp-gan.be/nl/.

Kledingbollen/containers

 • Waar kan ik terecht met kledingstukken die ik niet meer gebruik?

  • Via het netwerk van inzamelbollen/containers voor textiel met het Solid’R-label

  • Via het netwerk van tweedehandswinkels met het Solid’R-label

  Als u kiest voor een Solid’R-inzamelpunt bent u er zeker van dat uw donaties op een ethische manier worden beheerd door een onderneming in de sociale economie.

   

 • Waar vind ik de dichtstbijzijnde kledingbol/container?

  U vindt de locatie van de dichtstbijzijnde Solid’R-bol op de website van het Solid’R-label

 • Waar vind ik de adressen van de Solid’R-winkels ?

  U vindt de dichtstbijzijnde Solid’R-tweedehandswinkel op de website van het Solid’R-label

 • Wat doe ik met gescheurde, vochtige of bevlekte kledingstukken?

  Gescheurde, vochtige of bevlekte kledingstukken kunt u voorlopig alleen kwijt via het restafval.

  U mag ze dus in geen geval achterlaten in de kledingbollen/containers, en dat omwille van de volgende redenen:

  + De kans bestaat dat ze de propere kledingstukken in de bol aantasten, waardoor deze ook moeten weggegooid worden.

  + De sociale ondernemingen moeten zich op eigen kosten ontdoen van gescheurde, vochtige en bevlekte kledingstukken. De meerkost daarvan is aanzienlijk en betekent een zware last voor de sociale ondernemingen, waardoor deze hun sociale opdracht niet optimaal kunnen uitvoeren.

 • Waarom stop ik mijn kledingstukken het best in de Solid’R-bollen?

  Door uw kleding toe te vertrouwen aan een onderneming met het Solid’R-label bent u er zeker van dat uw donaties op een ethische manier worden beheerd. Bovendien ondersteunt u lokale activiteiten met een circulaire dynamiek, de tewerkstelling van kwetsbare personen en de solidariteitsprojecten van de betrokken sociale onderneming.

 • Wat betekent het Solid’R-label?

  Het Solid’R-label garandeert dat de onderneming die dit label draagt zijn activiteiten uitoefent in overeenstemming met de principes van de sociale economie. Bedrijven met een Solid’R-label worden elk jaar gecontroleerd om na te gaan of ze voldoen aan negen criteria op het vlak van sociaal, economisch en financieel beheer.

 • Wat moet ik doen als de kledingbol vol is?

  De kledingbollen worden heel regelmatig leeggemaakt door de Solid’R-ondernemingen. Indien u toch voor een volle bol staat, kunt u het volgende doen:

  + Signaleer het via het telefoonnummer dat u op de bol aantreft

  + Vind een andere bol/container in uw buurt door te klikken op DONEREN op de website www.solidr.be

  + Of kom over enkele dagen terug!

  Laat uw zak met kledingstukken in geen geval achter naast de bol/container. Niet alleen loopt u zo het risico op een boete, bovendien bestaat de kans dat uw kledingstukken, zelfs in een gesloten zak, beschadigd worden door de regen of door vervuilende stoffen in de nabije omgeving. Kledingstukken die naast de bol worden achtergelaten, kunnen niet meer hergebruikt worden en moeten dus worden verbrand, hetgeen een extra meerkost betekent voor de sociale onderneming die de kledingstukken moet verwerken.

 • Welke soorten kledij horen thuis in de kledingbollen?

  Toegelaten textieldonaties: Kledingstukken – Ondergoed – Huishoudlinnen, doeken, handdoeken en lakens – Samengebonden schoenparen – Knuffeldieren – Accessoires – Lederwaren

  Alle donaties moeten proper en in goede staat zijn. Deponeer ze in een goed gesloten zak van maximaal 60 L om ze proper, droog en bij elkaar te houden. Zo beschermt u uw donaties en kunnen wij ze optimaal hergebruiken.

 • Wie contacteer ik als ik een grote hoeveelheid textiel wil doneren?

  Indien u in één keer een grote hoeveelheid textiel wil doneren (bv. na een grote sorteerbeurt of een verhuis), maakt u best geen gebruik van de kledingbol/container. Voor een aangepaste oplossing kunt u rechtstreeks contact opnemen met één van de onderaan vermelde sociale ondernemingen.

 • Wat gebeurt er met mijn kledingdonaties?

  Na de inzameling worden de kledingstukken gesorteerd in verschillende categorieën naargelang de soort, de kwaliteit en het materiaal waaruit ze bestaan.

  • 56% wordt hergebruikt voor een solidariteitsproject, hetzij in België of in het buitenland

  • 27% wordt gerecycleerd

  • 16% wordt vernietigd

   

 • Ondernemingen met een Solid’R-label die kledingdonaties aanvaarden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vervolging - Oplossing

 • Illegaal sluikstorten is wettelijk strafbaar!
 • Er bestaan oplossingen om het sluikstorten te vermijden!
Burgerlijk wangedrag wordt bestraft met zware boetes die kunnen oplopen tot
67.500Eur

Elk jaar worden meer dan 600 personen geverbaliseerd.

Vervolging

Illegaal sluikstorten is verboden en strafbaar. Van zodra u afval achterlaat, neerzet of dumpt op een plek die niet conform is met de wetgeving op het vlak van afvalbeheer, is er sprake van illegaal sluikstorten…

Dit afval, dat we vaak langs de openbare weg aantreffen, is van allerlei aard. Vaak gaat het om afbraakmaterialen of om grof huisvuil. Maar net zo goed betreft het zakken met huishoudelijk afval, kledij of banden.

“Het achterlaten, storten, weggooien of laten rondslingeren van alles wat de publieke netheid aantast, zowel langs de openbare weg als op privéterrein, is verboden (behalve wat voorzien is in het kader van afvalinzameling)”.

Sluikstorters stellen zich bloot aan correctionele straffen of een administratieve boete die kan oplopen tot €62.500. Bovendien zal door het Gewest een vergoeding geëist worden voor het verwijderen van het sluikstort. Deze vergoeding komt uiteraard bovenop de administratieve boete.

Nieuws

“Geen brol rond mijn bol” is een langetermijnactie! Samen kunnen we de netheid rond de bollen en de kwaliteit van het sorteren verbeteren. Hieronder ontdekt u ons laatste nieuws. Abonneer u alvast op onze newsletter om niets van onze acties te missen.

Het handvest

Hieronder vindt u het handvest van elke goede sorteerder/donateur die zijn naam waardig is.
Indien alle 1,209 miljoen inwoners van Brussel dit handvest zouden ondertekenen, zou Brussel veel mooier zijn.
Of zoals ze bij ons zeggen: eendracht maakt macht!

Al 351 Brusselaars die akkoord zijn!

 • De omgeving rond de bollen zult gij proper achterlaten.
 • Wat thuishoort in de glas- en textielbollen, zult gij bestuderen.
 • De sorteerrichtlijnen zult gij strikt volgen.
 • Uw lege zakken zult gij weder meenemen.
 • Afval rond uw bol zult gij signaleren.
 • Voor ander afval naar de Recypark zult gij gaan.

Bent u akkoord, helemaal akkoord of dubbel en dik akkoord met onze boodschap? Hebt u zin om u nog meer te engageren?

Ik doe mee aan de actie

Wilt u zich engageren?
U inzetten voor meer netheid rond uw bol?

Samen kunnen we onze wijken en de omgeving rond onze bollen netter maken.

Er zijn 3 manieren om u te engageren en dingen in beweging te krijgen.

  • Het handvest te ondertekenen
  • Op de hoogte te blijven
  • Het handvest te ondertekenen
  • Op de hoogte te blijven
  • De actie te delen op mijn sociale netwerken
  • Het handvest te ondertekenen
  • Op de hoogte te blijven
  • De actie te delen op mijn sociale netwerken
  • Mijn positieve getuigenis te delen!

Contact

Hebt u vragen? Contacteer ons!
Mail naar 

info@geenbrolrondmijnbol.be

De actoren

 • Fost Plus
 • Leefmilieu Brussel
 • net brussel
 • Solid'R
 • Oxfam
 • Spullen hulp
 • Terre